Graad 12 Teorieboek  in Category:  "Graad 12"

Graad 12 Teorieboek
  • (2)
 Preview

Size: 8.7 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Meer oor “Wiskunde Anibrand Graad 12 Teorieboek”.


Die Wiskunde Anibrand Graad 12 Teorieboek is opgestel om vir  graad 12 leerders ‘n enkele boek te bied waarin al die graad 11 en graad 12 teorie wat hulle vir die graad 12 eksamens moet ken, opgesom is. Dit behandel elke afdeling wat in die eksamenvraestelle geëksamineer word, afsonderlik en volledig.


 


Indien leerders hierdie boek gebruik, hoef hulle geen verdere opsommings te maak nie en kan hulle hulle tyd eerder gebruik in aktiewe voorbereiding vir die eksamens.


 


Hierdie boek  is die antwoord vir alle graad 12 leerders wat wil presteer in hulle graad 12 Wiskunde  eksamens.

empty
2 / X

Available Licenses

US$ 5.88