Graad 09 Vraestelboek met memos  in Category:  "Graad 9"

Graad 09 Vraestelboek met memos
  • (13)
 Preview

Size: 5.4 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Meer oor “Wiskunde Anibrand Graad 9 Vraestelboek met Memos”.


 Die graad 9 Wiskunde Anibrand Eksamen Vraestelboek bevat volledige hersiening vir die Junie eksamen en dek al die graad 9 werk wat voorgeskryf word vir die eerste 2 kwartale. Dit bevat ook volledige hersiening met vraestelle vir die “National Annual Assessment” eksamen. Verder  bevat dit 10 volledige vraestelle ter voorbereiding vir die November eksamen.  Hierdie vraestelle dek al die graad 9 werk – soos wat dit in die November eksamen  geëksamineer word. Vir elk van die 10 vraestelle is daar ‘n volledig uitgewerkte en verduidelikende memorandum.  Die boek beslaan ongeveer 300 bladsye.


 


Hierdie vraestelle dek ook die vrae wat in departementele  graad 9 Junie-, ANA-  en November  vraestelle voorgekom het vanaf 2010 tot 2019. Dit is uiters volledig en bied uitstekende voorbereiding vir graad 9 leerders vir die Junie-, ANA- en November eksamens.


Hierdie boek  is die antwoord vir alle graad 9 leerders wat wil presteer in die Wiskunde Junie-, ANA-  en November eksamens.

empty
2 / X

Available Licenses

US$ 6.53